Еколошки фактори – тест

Еколошки фактори – тест

Резултат теста

1. Еколошки фактори могу бити:

2. Означи најважније абиотичке еколошке факторе:

3. Означи биотичке еколошке факторе:

4. Шта одређује која жива бића могу опстати у одређеном окружењу?

5. Међусобан утицај организама у екосистему може бити позитиван, негативан или неутралан. Какав је утицај опрашивача на биљке цветнице?
6. Означи аутотрофе:

7. Означи хетеротрофе:

8. Пољски миш се осим семенкама храни и инсектима. Такве организме називамо?

9. Ко је на слици потрошач III реда?

10. Ко је на слици потрошач I реда?
11. Који трофички ниво би требало да је најбројнији у екосистему?

12. Шта је то биодиверзитет?

13. Означи врсте биодиверзитета:

14. Означи начине угрожавања живог света:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ