Дејство магнетног поља на струјни проводник – тест

Резултат теста

1. Проводници кроз које протиче електрична струја стварају магнетно поље.

2. Мерна јединица за магнетну индукцију је:

3. Линије магнетног поља изван сталног магнета су усмерене од:

4. На струјни поводник поље делује:

5. Амперов закон гласи:
6. Интензитет магнетне силе је највећи када:

7. Интензитет магнетне силе се рачуна по формули:

8. Одређивање правца и смера магнетне силе вршимо:

9. Правило три прста значи:

10. Да ли сваки проводник ствара сопствено магнетно поље?
11. Уколико у проводницима теку струје истог смера, они се:

12. Израчунати интензитет силе којом магнетно поље индукције 0,5 T делује на проводник дужине 80 cm ако кроз њега протиче струја јачине 2 A.Правац вектора магнетне индукције нормалан је на правац проводника.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ