Османско царство на врхунцу моћи. Живот Срба за време владавине Османског царства

Османско царство на врхунцу моћи. Живот Срба за време владавине Османског царства

Резултат теста

1. У ком веку је формирано Османско царство?

2. Како се звао први турски султан?

3. До ког века је постојало Османско царство?

4. На које континенте се простирало Османско царство на врхунцу моћи?

5. Када су Турци Османлије заузели Константинопољ (Цариград)?
6. Који турски султан је заузео Цариград?

7. Џихад је свети рат муслимана против хришћана ?

8. Сулејман Величанствени је 1521. заузео Београд ?

9. Сулејман Величанствени је владао у 15 веку.

10. Кога је Сулејман Величанствени победио у бици на Мохачу 1526. ?
11. Сулејман Величанствени је заузео Беч ______ године.

12. Означи главне градове Османског царства пре Цариграда?

13. Сулејман Величанствени је знао српски језик.

14. Које витезове је Сулејман Величанствени протерао са Родоса на Малту 1522.

15. Које године се водила поморска битка код Лепанта ?
16. Османско царство је била апсолутистичка монархија. тачно

17. Како се звала влада у Османском царству?

18. Ко се налазио на челу Порте (Дивана)

19. Беглербеглук (ејалет) је најмања управна област у Османском царству.

20. Називи санџак и пашалук су две посебне управне области у Османском царству.
21. Кадија је...

22. Шеријат је...

23. На која два слоја се делило друштво у Османском царству?

24. Државни чиновници у Османском царству могли су бити само муслимани.

25. Мехмед-паша Соколовић био је велики ________.
26. Османски феудални систем звао се _______ систем.

27. Спахилук (тимар) био је...

28. Вакуф је задужбина побожних муслимана.

29. Како се ,,Данак у крви" звао на турском језику?

30. Јаничари нису били пешадија.
31. Харем су чиниле султанове...

32. Срби су углавном били раја?

33. Кулук је...

34. Харач је порез који се плаћао...

35. Пећка патријаршија је обновљена _____ године.
36. Ко је заслужан за обнову Пећке патријаршије?

37. Ко је био први патријарх обновљене Пећке патријаршије?

38. Које године је укинута Пећка патријаршија?

39. Која личност је приказана на слици?

40. Која грађевина је приказана на слици?
41. Која грађевина је приказана на слици?

42. Где се налази Пећка патријаршија?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ