Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 5. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Резултат теста

1. Означи речи у којима запажаш слоготворно р:

2. Одреди падеж, број и род истакнуте именице у следећој реченици. Он прими кесу злата у шаку, па је принесе сасвим близу ОЧИМА да види шта је то.

3. У следећој реченици означи све правилно истакнуте алвеоларне сонанте (и оне који се понављају). С н и м и л а ј е с р н у у т р к у .

4. Означи слово испред реченице у којој је именица леђа употребљена у метонимијском значењу

5. Које гласовне промене су се догодиле у подвученој речи у следећој реченици? Тада сам поново преслушао траке са мајчином исповешћу
6. У следећој реченици означи реченицу у којој су правилно истакнути придеви у чијем компаративу запажаш јотовање. Слика са бледим нијансама пастелних боја окачена је високо на уском стубу

7. Реч данак означава „порез који су вазали плаћали своме господару”. Будући да појам на који се она односи данас више не постоји, таква реч спада у слој застарелих речи које се једним именом називају:

8. Којим словенским писмом је писана расправа "О писменима" Црнорисца Храбра?

9. У следећој речи означи њену правилно истакнуту творбену основу. И З Б А В И Т Е Љ К А

10. Међу наведеним језицима националних мањина у Републици Србији подвуци оне који припадају словенској групи језика
11. У следећој реченици означи реченицу где су правилно истакнути сви прилози.

12. Колико предикатских реченица има у следећој комуникативној? Тако сам шетајући једном сам, удубљен у мисли о јадној Енглеској, сломио десну цеваницу лупивши се о пужеву кућицу.

13. Допуни реченицу одговарајућом годином. Прва граматика српског језика коју је Вук Стефановић Караџић штампао својом реформисаном ћирилицом објављена је ____________. године.

14. Означи реченицу у којој је правилно означен генитивни знак који недостаје следећој реченици како она не би била двосмислена. Од станара зграде добили смо обавештење да ће ових дана зграда остати без струје.

15. У следећој реченици означи реченицу у којој су све исправно истакнуте творенице. Док смо пили чај од хибискуса, понудила ме је чоколадном тортом.
16. Наведи назив дијалекта ијекавског изговора који је ушао у основицу српског књижевног језика:

17. Означи слово испред имена и презимена аутора који је своја дела писао на српскословенском језику.

18. У следећој реченици означи правилно истакнуту придевску синтагму. Тачно изнад главе зачуо сам некакав шум сличан лупању крила

19. У следећим низовима речи (1–2) означи оне које су исправно написане.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ