Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 5. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Резултат теста

1. У следећој реченици означи истакнуте именице у локативу. У већини школа у Јапану ђаци сами чисте своје учионице.

2. Одреди род, број и падеж истакнуте именице у следећој реченици. Тај податак смо прочитали на првим СТРАНИЦАМА књиге.

3. Одреди род, број и падеж истакнутог придева у следећој реченици. Кад бисмо сви рециклирали СТАРЕ новине, спасли бисмо 250 милиона стабала годишње.

4. У следећој реченици означи правилно означене безвучне зубне сугласнике. Ујутру обуј зимске ципеле .

5. Oзначи творбену основу наведене речи. у ч е н и ц а
6. Напиши уснено-зубни прави (шумни) консонант.

7. Означи реч у којој запажаш двоуснени сонант.

8. Означи којe гласовнe променe уочаваш у номинативу множине именице ЦВРЧАК.

9. У следећем низу подвуци глагол код којег префикс није променио вид.

10. Напиши генитив множине именице ИМЕНИЛАЦ.
11. Означи придеве у чијим облицима компаратива нема јотовања.

12. Напиши како гласи номинатив множине следећих именица. лист ______________________ б) лиска ______________________

13. Означи примере који су правилно написани.

14. Означи слово испред пара речи које имају исти корен.

15. Какав је по месту творбе означени глас. Означи тачне одговоре.
16. Означи пар у којем обе речи имају акценат на првом слогу.

17. Означи слово испред речи у којој је подвучен суфикс.

18. У следећој реченици означи именице у једнини. Некада смо мислили да сви канаринци, косови, дроздови и друге певачице звуче исто, али упоређивањем њиховог цвркута, научници су установили да и међу птицама постоје различити језици.

19. Означи слово испред правилног одричног облика глагола нестајати, којим треба допунити реченицу. Поправили смо квар и струја нам више ________________.

20. У којој речи се налази глас - звучни задњонепчани консонант ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ