Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 5. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Резултат теста

1. Означи слово испред речи у којој је подвучен суфикс.

2. У следећој реченици означи правилно означене безвучне зубне сугласнике. Ујутру обуј зимске ципеле .

3. Означи слово испред правилног одричног облика глагола нестајати, којим треба допунити реченицу. Поправили смо квар и струја нам више ________________.

4. Какав је по месту творбе означени глас. Означи тачне одговоре.

5. Означи примере који су правилно написани.
6. Одреди род, број и падеж истакнутог придева у следећој реченици. Кад бисмо сви рециклирали СТАРЕ новине, спасли бисмо 250 милиона стабала годишње.

7. Напиши како гласи номинатив множине следећих именица. лист ______________________ б) лиска ______________________

8. У којој речи се налази глас - звучни задњонепчани консонант ?

9. У следећој реченици означи истакнуте именице у локативу. У већини школа у Јапану ђаци сами чисте своје учионице.

10. Означи придеве у чијим облицима компаратива нема јотовања.
11. У следећем низу подвуци глагол код којег префикс није променио вид.

12. Напиши уснено-зубни прави (шумни) консонант.

13. У следећој реченици означи именице у једнини. Некада смо мислили да сви канаринци, косови, дроздови и друге певачице звуче исто, али упоређивањем њиховог цвркута, научници су установили да и међу птицама постоје различити језици.

14. Означи реч у којој запажаш двоуснени сонант.

15. Одреди род, број и падеж истакнуте именице у следећој реченици. Тај податак смо прочитали на првим СТРАНИЦАМА књиге.
16. Напиши генитив множине именице ИМЕНИЛАЦ.

17. Означи пар у којем обе речи имају акценат на првом слогу.

18. Означи којe гласовнe променe уочаваш у номинативу множине именице ЦВРЧАК.

19. Означи слово испред пара речи које имају исти корен.

20. Oзначи творбену основу наведене речи. у ч е н и ц а
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ