Свакодневни живот у средњем веку

Свакодневни живот у средњем веку

1. Најпознатији средњовековни путници били су:

2. Поред турнира, омиљена забава племића био је:

3. Удружење занатлија исте струке називало се:

4. Склапање брака је било од посебне важности за владарске породице.

5. За шта су се припремали племићи од малих ногу?
6. Како се називало средњовековно зависно становништво у Србији?

7. Важан и утицајан друштвени слој који је по моћи и утицају стајао уз племство и свештенство чинило је:

8. Када почиње да се развија робноновчана привреда?

9. Моћ средњовековних племића зависила је од:

10. У средњем веку се сматрало да детињство престаје око:
11. Српски архиепископ Сава је 1229. године посетио:

12. Централно место у граду било је:

13. Гилдом се означавало удружење занатлија исте струке.

14. Меропси или:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста