Свакодневни живот у средњем веку

Свакодневни живот у средњем веку

1. Моћ средњовековних племића зависила је од:

2. Склапање брака је било од посебне важности за владарске породице.

3. Када почиње да се развија робноновчана привреда?

4. Меропси или:

5. Централно место у граду било је:

6. За шта су се припремали племићи од малих ногу?

7. Важан и утицајан друштвени слој који је по моћи и утицају стајао уз племство и свештенство чинило је:

8. Гилдом се означавало удружење занатлија исте струке.

9. Како се називало средњовековно зависно становништво у Србији?

10. Удружење занатлија исте струке називало се:

11. У средњем веку се сматрало да детињство престаје око:

12. Најпознатији средњовековни путници били су:

13. Поред турнира, омиљена забава племића био је:

14. Српски архиепископ Сава је 1229. године посетио:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста