Свакодневни живот у средњем веку

Свакодневни живот у средњем веку

1. Моћ средњовековних племића зависила је од:

2. Српски архиепископ Сава је 1229. године посетио:

3. Меропси или:

4. Када почиње да се развија робноновчана привреда?

5. Централно место у граду било је:
6. Важан и утицајан друштвени слој који је по моћи и утицају стајао уз племство и свештенство чинило је:

7. Удружење занатлија исте струке називало се:

8. Поред турнира, омиљена забава племића био је:

9. Најпознатији средњовековни путници били су:

10. Гилдом се означавало удружење занатлија исте струке.
11. Како се називало средњовековно зависно становништво у Србији?

12. Склапање брака је било од посебне важности за владарске породице.

13. У средњем веку се сматрало да детињство престаје око:

14. За шта су се припремали племићи од малих ногу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста