Prizma – test (8.r.)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Pravilna trostrana prizma u osnovi ima

2. Povrsina pravilne cetvorostrane jednakoivicne prizme osnovne ivice a=1 cm je:

3. Zapremina prave pravilne trostrane jednakoivicne prizme osnovne ivice 2√3 cm je:

4. Prava cetvorostrana prizma koja u osnovi ima pravougaonik naziva se jos i

5. Zapremina pravilne sestostrane prizme osnovne ivice a= √3cm i visine H=2√3cm
6. Povrsina kvadra cije su ivice 2cm, 3cm i 4cm je:

7. Dijagonala kocke je 12cm. Zapremina kocke je:

8. Koliko je potrebno cm² tvrdog kartona da se napravi kutija oblika kocke čija je dijagonala 10√3cm?

9. Ivan je 6 kockica za jamb naslagao jednu na drugu. Kolika je površina dobijenog tela ako je ivica jedne kockice dužine 2cm?

10. Izračunaj površinu pravilne jednakoivične šestostrane prizme čija je visina 4dm.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ