Kupa – test (8.r.)

Kupa

1. Gomila peska ima oblik kupe čiji je obim osnove 8πm, a visina 3m. Koliko kubnih metara peska ima u toj gomili?

2. Visina prave kupe je 5cm, a izvodnica je za 1cm duža od poluprečnika osnove kupe. Izračunati površinu omotača kupe.

3. Opšta početna formule za površinu kupe je:

4. Izračunaj površinu i zapreminu kupe ako je poluprečnik osnove r=16cm i izvodnica s=20cm.

5. Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom romba oko duže dijagonale ako su mu dijagonale dužine 40cm i 30cm.
6. Ako je osa normalna na osnovu kupe reč je o pravoj kupi, inače se radi o kosoj kupi.

7. Osa kupe je prava koja prolazi kroz vrh kupe i centar osnove kupe . Ako je osa normalna na osnovu kupe reč je o pravoj kupi, inače se radi o kosoj kupi.

8. Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom jednakokrakog trougla čija je osnovica 6cm i krak 5cm.

9. Površina osnove prave kupe je 64πcm 2 , a dužina izvodnice je 17cm. Za koliko puta je visina kupe manja od prečnika?

10. Površine dve kupe sa zajedničkom osnovom, čije su izvodnice s1=13cm i s2=20cm, razlikuju se za 84πcm2 . Za koliko se razlikuju njihove zapremine?
11. Odredi zapreminu i površinu prave kupe ako je odnos poluprečnika osnove i visine 3:4, a izvodnica s=15cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста