Амино-киселине и протеини – тест

Амино-киселине и протеини – тест

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance: atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Амино-киселине и протеини – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Амино-киселине су основни градивни елементи ________.

2. Амино-киселине имају две функционалне групе:

3. ________ амоно киселине организам не може да синтетише, већ морају свакодневно да се уносе храном.

4. ___________ веза се остварује између карбоксилне групе једне киселине и амино групе друге киселине

5. ___________ је облик пептида који имају или две аминокиселине међусобно повезане једним везањем пептида или једну аминокиселину која има две пептидне везе.
6. Није важан редослед којим се везују амино киселине.

7. Полипептиди су дугачки ланци остатака:

8. Протеини су по хемијском саставу:

9. Према хемијском саставу протеини се деле на:

10. Према структури протеини се деле на:
11. Храна животињског порекла попут меса, риба, јаја, млека, јогурта и сира добар је извор протеина.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ