Електрична струја – тест

Резултат теста

1. У зависности од тога да ли електрони могу слободно да се крећу кроз неки материјал или не, супстанције се деле на:

2. Величина која нам показује колико је неко тело (честица) наелектрисано назива се:

3. Мерна јединица за количину наелектрисања је:

4. Честице које имају мањак електрона називају се:

5. Честице које имају вишак електрона називају се:
6. Уређај који показује да ли је тело наелектрисано назива се:

7. Електрични потенцијал једнак је:

8. Мерна јединица за потенцијал је:

9. Електрични напон (U) једнак је:

10. Мерна јединица за напон је:
11. Да ли нелектрисања могу прелазити са једног тела на друго?

12. Када се у атмосфери стекну одређени услови, електрони са доњих делова облака крећу се великом брзином ка површини Земље у виду:

13. Да ли јони у кристалној решетки имају сталан положај?

14. Усмерено кретање слободних електрона у металима представља:

15. Материјали који омогућавају проток наелектрисаних честица називају се:
16. Да ли је графит добар проводник?

17. Да ли се водени раствори соли или киселина могу понашати као проводници?

18. Поред електрона, носиоци електричне струје могу бити:

19. Материјали унутар којих нема слободних наелектрисаних честица називају се:

20. Да ли изолатори проводе електричну струју?
21. Проводници се често облажу изолационим материјалима.

22. Најпознатији полупроводници изграђени су од:

23. Поред једносмерне струје, која увек тече у једном смеру, користи се и наизменична струја која периодично мења смер кретања.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ