Polinomi – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Polinomi – test (8.r.)

Резултат теста

1. x⁴ ⋅x⁵ =

2. .

3. −3x(2x² +4x)=

4. Среди полином: (3а−4а³ )(−5+2а 2 )=

5. .
6. Ako je P(x)=2a² −5a+4 , a Q(x)=−3+a. Онда је P(x)+2⋅Q(x)=

7. Вредност израза 81a² −25b² je

8. Вредност израза (5a−2c)² има вредност:

9. Вредност израза (2x−5y)² −2(4x−3y)(4x+3y) je:

10. Када се полином 6a³ b²+12ab² растави на чиниоце добијамо:
11. Када се израз 4а⁵ −а растави на чиниоце, добија се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ