Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која се врста строфе препознаје у песми "Очију твојих да није"? "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану Смеха твоја да нема Зидови не би никад Из очију нестајали..."

2. Одреди одлик казивања у следећем примеру "У нашој кући, откад се зна и памти, никада нико није имао сата, нити је ко знао да по њему чита вријеме. Мој стриц Ниџо, кад се вратио са Солунског фронта прравио се да "зна на сат", али касније се испоставило да он умије само понештно око мале казаљке"

3. "Женидба Милића Барјактара" је

4. Не мерим више време на сате Која је врста стиха наведеног примера?

5. Означи родољубиве (патриотске) песме:

6. "Спуштавах се ја на ваше уже, умало се уже не претрже; отада смо виши пријатељи, у главу ми памет ућерасте."

7. Романтизму припадају:

8. . Која врста строфе се налази у наведеној строфи песме "Канцонијер"? "Нека је блажен дан, месец и доба, Година, час, и тренут, оно време И лепи онај крај и место где ме Згодиште ока два, спуташе оба."

9. О ком делу је реч ако се радња дешава непосредно пре Првог српског устанка и тема је сеча кнезова?

10. Град градила биела вила.

11. У стиховима из дела "Горски вијенац": "Јаки зуби и тврд орах сломе..." На шта се односи метафора "јаки зуби"?

12. У каквом су родбинском односу ликови из приповетке "Кроз мећаву"?

13. Одреди књижевни род и врсту дела "Бисерне очи"

14. Која врста стиха се налази у наведеном стиху? "Где се клоне где се пада..."

15. Шта су одлике лирике?

16. Мемед-ага Фочић, Аганлија, Алекса Ненадовић , стари Фочо су ликови из дела

17. Кад устане кука и мотика.

18. Шта од наведеног није књижевнонаучна врста:

19. Препознај књижевну јунакињу на основу следећих описа: Лепа млада жена бујне косе. Воли децу и мужа, али задесила ју је трагична судбина. На више места у драми можемо да видимо њену неизмерну чежњу и бригу за децом.

20. Која од наведених дела је написао Бранислав Нушић?

21. Одредити књижевни род и писца дела "Почетак буде против дахија"

22. "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану " Које стилске фигуре уочаваш?

23. Која врста риме се препознаје у следећим стиховима? "Бејасте ли, браћо моја млада, Да л' бејасте ви на гробљу када, Ај, на гробљу, на голему? -Та увек смо ми на њему."

24. Који начин казивања се налази у следећим стиховима? "То је било зими године 1843. Због необично слабе љетине, још с јецени, завлада глад у горњој Далмацији..."

25. "Ливада крај реке сања. Зрикавци тужно зричу."

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ