“Канцонијер”, Франческо Петрарка – тест

“Канцонијер”, Франческо Петрарка – тест

Заменице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којој књижевном роду припада „Канцонијер”?

2. Која песничка композиција преовладава у овом делу?

3. Сонет се састоји од:

4. Како се звала девојка која је Франческу Петрарки била надахнуће за писање песама?

5. Од колико песама се састоји ова збирка?
6. Коме се Петрарка обраћа у првом сонету?

7. Зашто је Франческу Петрарки његова драга била недостижна?

8. У стиху „Кратак је сан на свету хтење свако” препознајеш употребу:

9. У овом делу „лук и стрела” имају мотив:

10. У стиху „сузе без броја просух” уочаваш употребу:
11. Након ког догађаја се уочавају промене у песниковом начину писања?

12. Која врста песама преовладава у делу?

13. Који је најпознатији сонет у овој збирци?

14. Коју стилску фигуру уочаваш у „блажен дан, лепи крај, слатки бол”?

15. Франческо Петрарка у овом делу све време описује платонску љубав.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ