Ekosistem kopnenih voda – tekućice (8.r.)

Ekosistem kopnenih voda – tekućice

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Tekućice su kopnene vode.

2. U tekućice spadaju:

3. U gornjem toku reke žive:

4. Koji od navedenih organizama služe kao indikatori zagađenja gornjih tokova reka?

5. Prepoznaj potrošača gornjeg toka reke sa slike!
6. Riba brzih, hladnih voda. Hrani se sitnim životinjama, ličinkama i sitnijim ribama.

7. Hrana su pastrmkama, koje ribe pojedu zajedno sa kućicama.

8. Hrani se račićima, puževima, manjim ribama i otpacima biljnog i životinjskog poreka. Boravi u srednjem toku reke.

9. Grabežljiva je riba.

10. U srednjem toku reke borave:
11. Šta je tačno za virnjake?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ