Vizualizacija podataka – test za 8. razred

Резултат теста

1. Uvek je važno podatke prikazati u vidu grafikona zato što ljudi najlakše i najbrže razumeju vizuelno prikazane podatke.

2. Odgovarajuće opcije za pravljenje grafikona se nalaze u grupi?

3. Da bismo sve podatke prikazali grafikonom prvi korak je:

4. Opcija Scatter (X,Y) iz grupe Charts je:

5. Za seloktovanje dve odvojene ćelije koristi se pritisnut taster:
6. Ukoliko želimo da vršimo neku komparativnu analizu, odnosno da se neke vrste uporede, najbolje je koristit koji grafikon?

7. Ako grafikon prekriva tekst možemo ga smanjiti i pomeriti.

8. Ako želimo da vizuelizujemo u kojoj meri pojedinačni delovi učestvuju u celini koristimo koji grafikon?

9. Na istom diagramu je moguće prikazati samo jednu grupu podataka.

10. Za prikazivanje dve grupe podataka na istom dijagramu koristimo opciju:
11. Da bi uneli ime grafikona koristimo opciju?

12. Za prikazani grafikon sa slike korišćena je koja opcija?

13. Linijski dijagrami koriste se za?

14. Tip diagrama možemo modifikovati uz pomoć koje alatke?

15. Za dodavanje elemenata u diagram koristićemo koju alatku?
16. Uz pomoć koje kartice formatiramo grafikon?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ