Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

1. Prirodna selekcija bira jedinke koje su ______ prilagođene uslovima sredine.

2. Osnovna jedinica evolucije je:

3. Do genetičke varijabilnosti dolazi usled mutacija i:

4. Vrste se postepeno menjaju tako što se prilagođavaju svojoj okolini. Ovo je:

5. U prirodi se stalno vodi borba za opstanak.

6. Genetička varijabilnost je postojanje različitih:

7. Kako se nazivaju vrste koje su se veoma malo promenile u toku evolucije?

8. Mutacije dovode do stvaranja novih genskih alela.

9. Prirodna selekcija i ______ vode nastanku nove vrste.

10. Po Darvinovoj teoriji svaku populaciju odlikuje:

11. Kako se naziva proces nastanka novih vrsta?

12. Šta je pogrešno u Lamarkovoj teoriji?

13. Evolucija obuhvata:

14. Evolucija je neprekidan proces.

15. Po Darvinovoj teoriji pojedine jedinke nose nasledne osobine koje ih čine spremnijim za preživljavanje u određenim uslovima sredine. Ovo je:

16. U prirodi _____ dve iste jedinke.

17. Jedno od Darvinovih zapažanja je:

18. Evolucija je proces:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста