Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

Evolucija čoveka

1. Prirodna selekcija i ______ vode nastanku nove vrste.

2. Osnovna jedinica evolucije je:

3. Mutacije dovode do stvaranja novih genskih alela.

4. Evolucija je proces:

5. Do genetičke varijabilnosti dolazi usled mutacija i:
6. Po Darvinovoj teoriji svaku populaciju odlikuje:

7. Vrste se postepeno menjaju tako što se prilagođavaju svojoj okolini. Ovo je:

8. Genetička varijabilnost je postojanje različitih:

9. Evolucija je neprekidan proces.

10. U prirodi se stalno vodi borba za opstanak.
11. Po Darvinovoj teoriji pojedine jedinke nose nasledne osobine koje ih čine spremnijim za preživljavanje u određenim uslovima sredine. Ovo je:

12. Prirodna selekcija bira jedinke koje su ______ prilagođene uslovima sredine.

13. Kako se naziva proces nastanka novih vrsta?

14. Evolucija obuhvata:

15. Šta je pogrešno u Lamarkovoj teoriji?
16. Kako se nazivaju vrste koje su se veoma malo promenile u toku evolucije?

17. Jedno od Darvinovih zapažanja je:

18. U prirodi _____ dve iste jedinke.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста