Српска књижевност – тест

Српска књижевност – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ком књижевном правцу припадају Бранко Радичевић, Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај и Лаза Костић?

2. Ко је написао песму ,,На Липару или Вече"?

3. Реч ,,ђулићи" значи:

4. У српској књижевности период од 1840-1870 назива се:

5. Песма која објашњава поетику песника, начин на који уметност настаје, назива се:
6. Ко је написао ,,Житије Хајдук Вељка Петровића"?

7. Песма ,,Међу јавом и мед сном" je:

8. Ко је написао спев ,,Смрт Смаил-аге Ченгића"?

9. Песму ,,Слобода светa" написао је:

10. Ко је био српски реформатор и један од најзначајнијих историјских личности српског језика и културе, захваљујући коме је народни језик постао службени језик и захваљујући коме пишемо и читамо на српском народном језику?
11. Ко је написао збирку песама ,,Ђулићи" и ,,Ђулићи увеоци"?

12. Песму ,,Кад млидија умрети" написао је:

13. Која година означава незваничну победу Вукове реформе?

14. Песма ,,Вече" je:

15. ,,Ђулићи увеоци" тематизују:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ