Završni ispit – test

Završni ispit – test

Резултат теста

1. Jedna dijagonala romba je 24 cm i obim romba je 52 cm, površina romba je:

2. Milutin je kupio 580 grama čokolade. Mlečnu čokoladu je platio po ceni od 2,50 dinara po gramu a belu po ceni od 2 dinara po gramu. Koliko je Milutin kupio bele a koliko mlečne čokolade ako je potrošio ukupno 132,50 dinara?

3. Jedanaest desetina u decimalnom zapisu je:

4. Duži dužina 1m, 12 dm, 210 cm ne mogu biti stranice trougla.

5. Označi tačne jednakosti:
6. Obim kvadrata je 32 cm, njegova površina je:

7. Razlika dva ugla pravouglog trougla je 12°, izračunaj te uglove.

8. Koji broj treba oduzeti od proizvoda brojeva 2,5 i 0,05 da se dobije recipročna vrednost broja 16?

9. Hipotenuza pravouglog trougla je 41 cm, kateta je 4dm, druga kateta je:

10. Ugao pri vrhu jednakokrakog trougla je 75°, ugao na osnovici je:
11. 2³ - 3³ =

12. Decimalan zapis broja 1/4 je:

13. Dva unutrašnja ugla četvorogla su prava, odredi mere ostalih unutrašnjih uglova četvorougla ako je jedan 5 puta veći od drugog.

14. Zapremina kocke površine 54 cm² je:

15. Štikliraj tačne jednakosti:
16. Prečnik kupe je 8 cm a njena površina je 36ū, izračunaj zapreminu te kupe.

17. Zaokruži tačne jednakosti:

18. Apotema pravilne prave četvorostrane piramide osnovne ivice 2 cm je 5 cm, površina te piramide je:

19. Reši jednačinu 10x - 1/2 = 4,5

20. Medijana sledećih brojeva 4, 5, 6, 8, 1, 5, 3, 2, 3 je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ