Access – test

Access – test

Резултат теста

1. Organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka uskladištenih u računaru u obliku jedne ili više tabela naziva se:

2. Stupac u tablici naziva se

3. Program za izradu i upravljanje bazama podataka

4. Osnovni objekti u MS Access-u, u njima se nalaze podaci smješteni u bazi podataka

5. Prozori koje koristimo kao grafički interfejs za lakši pristup i rad sa podacima iz baze podataka
6. Omogućavaju izvlačenje podataka iz tabele prema datom uslovu

7. Oni nam omogućavaju da odštampamo podatke iz tabele ili upita na štampaču

8. Jedno ili više polja koja jedinstveno definišu zapis

9. Polje koje sadrži vrednost jedinstvenu za svaki zapis u tablici nazivamo

10. Označi baze podataka. Više odgovora je tačno.
11. Šta od sledećeg nije objekat baze podataka?

12. Ako u tablici ili nekom drugom objektu baze želimo prikazivanje samo podataka koji zadovoljavaju određene kriterijume koristićemo operaciju?

13. Primarni ključ je jedno od polja baze podataka u kome su podaci nedvosmisleno određeni (odnosno, ne možemo imati dva identična podatka u tom polju).

14. Upit je osnovni objekat baze podataka.

15. Kakav prikaz koristimo kod kreiranja objekta tablice baze podataka?
16. Kako nazivamo subjekt baze podataka (može biti stvaran ili nestvaran, živi ili neživi)?

17. Vrsta polja koja omogućuje unos URL adresa

18. Koliko tablica može sadržavati baza podataka?

19. Dve tablice se mogu međusobno povezati.

20. Podaci u tablici se mogu sortirati
21. Baza podataka izrađena u Access-u ima nastavak

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ