Regulatorna uloga hormona kod životinja

Regulatorna uloga hormona životinja

1. Jedan hormon kod različitih životinja može imati različite efekte.

2. Hormoni deluju isključivo na ćeliju u kojoj su sintetisani.

3. U glavi insekata se nalaze _________ ćelije koje luče hormone duž nervnih vlakana do žlezde koja se naziva korpora kardiaka.

4. Hormoni omogućavaju održavanje konstantnog hemijskog sastava unutarćelijske sredine odnosno:

5. Tireoidni hormoni ne utiču na metabolizam sisara.
6. Primer za hormon koji kod insekata utiče na presvlačenje je:

7. Funkcija prolaktina kod sisara je:

8. Prolaktin utiče na boju tela kod riba.

9. Kod beskičmenjaka postoje hormoni koji imaju ulogu u regulaciji šećera.

10. Hormoni deluju u ____ količinama i imaju _____ efekat na ciljne ćelije.
11. Štitna žlezda reguliše metabolizam.

12. Opstanak organizma zavisi od sposobnosti prilagođavanja tog organizma okolini koja se stalno menja.

13. Koja žlezda luči estrogen i progesteron?

14. ________ reguliše rad ostalih endokrinih žlezda.

15. _____ su hemijski aktivne supstance koje nastaju u endokrinoj žlezdi, izlučuju se u cirkulaciju i dolaze do ciljnih ćelija u kojima ostvaruju svoj efekat.
16. Tiroksin je hormon koji:

17. U reakcijama stresa učestvuje:

18. Jedna od uloga hormona u organizmu je:

19. Koja žlezda reguliše nivo šećera u krvi?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста