Екосистеми копнених вода и екосистеми мора – тест

Биологија:

Екосистеми копнених вода и екосистеми мора – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Према начину настанка екосистеме можемо поделити на:

2. ____________ екосистеми настају спонтано, без утицаја човека.

3. У природне водене екосистеме спадају:

4. У стајаће површинске копнене воде спадају:

5. Изабери тачну тврдњу:
6. Биљке које граде животну заједницу у језерима јесу водене и мочварне биљке.

7. Стајаће површинске копнене воде које се одликују мањом количином воде него језера и малом дубином су:

8. У водене биљке језерских и барских екосистема могу спадати:

9. Екосистем _______ карактерише веома густ распоред биљака, због чега се може сматрати травним екосистемом.

10. Стајаће воде веома мале површине су:
11. Изабери тачне тврдње:

12. Према начину, загађивање вода може бити:

13. Основна особина морске воде је:

14. Екосистеми пелагијала су екосистеми слободне воде обалске зоне и екосистеми дна великих морских дубина.

15. Дубина до које светлост може највише да допире је:
16. Наизменично подизање и спуштање нивоа мора под утицајем гравитације Сунца и Месеца је:

17. Дно мора у обалској зони који одликује веома бујан живи свет назива се:

18. Слободна вода отвореног мора назива се _________ отвореног мора.

19. Изабери тачну тврдњу:

20. Посредно загађивање морске представља:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ