Ekosistemi šume – test (8.r.)

Ekosistemi šume – test

Ekosistemi šume – test

Резултат теста

1. Sprat zeljastih biljaka čine

2. Prizemni sprat u šumi čini

3. Izbaci uljeza

4. Bakterije saprofiti su odgovorne za razlaganje organske materije životinja i opalog lišća.

5. Autotrofni organizmi su:
6. Jastreb i sova se gnezde u spratu žbunja.

7. Koja od navedenih je biljojed?

8. U kojem spratu se nalazi najviše razlagača?

9. Iglice jele su poređane u dva reda, i sa donje strane imaju dve bele linije.

10. Gljive su autotrofni organizmi?
11. Ptica koja živi u spratu grmova i šiblja je:

12. Otrovni plod kod četinara ima samo?

13. Spratovnost može biti podzemna i nadzemna.

14. Zašto je uništavanje šuma opasno?

15. Najveća štetočina naših listopadnih šuma je gubar-gusenica gubara?
16. Tamne četinarske šume čine:

17. Koji od spratnih biljaka prima najveću količinu svetlosti?

18. Četinarske šume imaju veći broj spratova od listopadnih.

19. Slavuj je najpoznatija ptica sprata drveća.

20. Jastreb i sova se gnezde u spratu drveća.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ