Амино-киселине – тест

Амино-киселине – тест

Азот и фосфор – тест

Сумпор – тест

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance II: Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja- Test za 7. razred

Резултат теста

1. Амино-киселине су:

2. Амино-киселине као основне атоме садрже (више тачних одговора):

3. Општа формула амино-киселина је:

4. Неки молекули амино-киселина могу да садрже и атоме сумпора.

5. Молекули амино-киселина садрже (више тачних одговора):
6. Од 20 основних амино-киселина, најједноставније су:

7. Протеинске амино-киселине су све амино-киселине чији остаци изграђују молекуле протеина.

8. Посматрајући општу формулу амино-киселина, видимо да је амино група везана за атом угљеника, а он је директно повезан са карбоксилном групом. Такав атом угљеника обележавамо са:

9. Амино-киселине које се не могу синтетисати, већ се уносе путем хране се називају:

10. Амино-киселине су повезане ___________________.
11. Како се формира пептидна веза?

12. Шта од наведеног није тачно?

13. Повезивањем великог броја остатака молекула протеинских амино-киселина пептидним везама настају:

14. Структурна формула амонијака је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ