Пирамида – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод

Пирамида – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Колико темена, ивица и страна има четворострана пирамида?

2. Колико најмање ивица може имати пирамида? (Унети само број)

3. Који троугао може бити основа пирамиде код које су бочне стране три подударна троугла?

4. Одреди апотему правилне четворостране пирамиде ако је њена основна ивица a=10cm, а висина H=12cm.

5. Одреди апотему правилне тростране пирамиде, ако је њена основнс ивица a=16cm, а бочна ивица b=17cm.
6. Одреди бочну ивицу правилне шестостране пирамиде ако је њена основна ивица a=7cm, а висина H=24cm.

7. Омотач пирамиде има површину 230cm², а база 150cm². Израчунај површину те пирамиде.

8. Пирамида има површину 220cm², а омотач јој је површине 160cm². Израчунај површину основе те пирамиде.

9. Површина основе правилне четворостране пирамиде је 400cm², а висинна пирамиде је H=24cm. Израчунај површину те пирамиде.

10. Висина пирамиде је 20cm², а база површине 150cm². Израчунај запремину те пирамиде.
11. Пирамида има висину 20cm и запремину 100cmᵌ. Израчунај површину основе пирамиде.

12. Израчунај запремину правилне четворостране пирамиде ако је основна ивица a=5cm, а висина H=9cm.

13. Кров куће има облик правилне четворостране пирамиде. Обим основе крова је 38,4m, а висина крова је 3,6m. Колико црепова је потребно за покривање куће ако је за 1m² потребно 8 црепова?

14. У Паризу, испред музеја Лувр, постављена је стаклена пирамида која у основи има квадрат странице a=36m, а бочне ивице су b=30m. Колико m² стакла је било потребно да би се направила та пирамида? (Основа пирамиде није од стакла.)

15. Дијагонални пресек правилне четворостране пирамиде је једнакостранични тругао странице 6cm. Одреди запремину те пирамиде.
16. Површина основе правилне тростране пирамиде је 36√3cm², а бочна ивица b=5√3cm². Израчунај запремину те пирамиде.

17. Површина тетраедра је 144√3cm². Колика је његова висина?

18. Запремина правилне тростране пирамиде је 48√3cm, а основна ивица је 12cm. Одреди површину те пирамиде.

19. Основна ивица правилне шестостране пирамиде је 6cm, а бочна ивица је 10cm. Површина већег дијагоналног пресека пирамиде је:

20. Одреди дужину апотеме правилне шестостране пирамиде ако је основна ивица 8cm, а висина пирамиде је 8√3cm.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ