Ekološki faktori – test za 8. razred

Ekološki faktori – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Ekološki faktori – test (8. razred)

1. Od Sunčevog zračenja tj. svetlosti prvenstveno zavisi:

2. Faktori klime su:

3. U abiotičke faktore spadaju:

4. Mera za količinu toplote je:

5. Sa porastom nadmorske visine:
6. Ekološki faktori su:

7. Svi uticaji koje neživa priroda ostvaruje na žive organizme obuhvataju:

8. Jedan od orografskih faktora je:

9. U kom tipu odnosa dva organizma ili više njih žive zajedno i pozitivno deluju jedni na druge?

10. Prisustvo ili odsustvo brda i planina, rečnih dolina, klisura, kanjona i drugih elemenata reljefa na nekom području spada u:
11. Za živa bića je neophodno da temperatura bude u određenom normalnom opsegu, u suprotnom, van tih granica, prestaje život.

12. Osobine ekoloških faktora su:

13. Ukoliko je jedan od ekoloških faktora nepovoljan za život organizma on svakako može da opstane na tom području.

14. Fizičke osobine zemljišta su:

15. Vlažnost vazduha i zemljišta zavisi od:
16. Smanjena vlažnost vazduha dovodi do:

17. Biotički faktori mogu biti:

18. Od čega zavisi plodnost zemljišta?

19. Šta određuje kolika će količina svetlosti dopreti do staništa?

20. Izražen razvoj industrije, saobraćaja, poljoprivrede i drugih ljudskih aktivnosti ima:
21. Ekološki faktori mogu biti:

22. Promena jednog ekološkog faktora može da izazove promenu drugog ekološkog faktora.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста