Ekološki faktori – test za 8. razred

Ekološki faktori – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Ekološki faktori – test (8. razred)

1. Mera za količinu toplote je:

2. Svi uticaji koje neživa priroda ostvaruje na žive organizme obuhvataju:

3. Izražen razvoj industrije, saobraćaja, poljoprivrede i drugih ljudskih aktivnosti ima:

4. Sa porastom nadmorske visine:

5. Osobine ekoloških faktora su:
6. Promena jednog ekološkog faktora može da izazove promenu drugog ekološkog faktora.

7. Ekološki faktori mogu biti:

8. Biotički faktori mogu biti:

9. Ukoliko je jedan od ekoloških faktora nepovoljan za život organizma on svakako može da opstane na tom području.

10. Šta određuje kolika će količina svetlosti dopreti do staništa?
11. U kom tipu odnosa dva organizma ili više njih žive zajedno i pozitivno deluju jedni na druge?

12. Faktori klime su:

13. Jedan od orografskih faktora je:

14. Od čega zavisi plodnost zemljišta?

15. Ekološki faktori su:
16. Od Sunčevog zračenja tj. svetlosti prvenstveno zavisi:

17. Prisustvo ili odsustvo brda i planina, rečnih dolina, klisura, kanjona i drugih elemenata reljefa na nekom području spada u:

18. Fizičke osobine zemljišta su:

19. U abiotičke faktore spadaju:

20. Za živa bića je neophodno da temperatura bude u određenom normalnom opsegu, u suprotnom, van tih granica, prestaje život.
21. Vlažnost vazduha i zemljišta zavisi od:

22. Smanjena vlažnost vazduha dovodi do:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста