Ekološki faktori – test za 8. razred

Ekološki faktori – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Ekološki faktori – test (8. razred)

1. Svi uticaji koje neživa priroda ostvaruje na žive organizme obuhvataju:

2. Ukoliko je jedan od ekoloških faktora nepovoljan za život organizma on svakako može da opstane na tom području.

3. U abiotičke faktore spadaju:

4. Mera za količinu toplote je:

5. Od Sunčevog zračenja tj. svetlosti prvenstveno zavisi:

6. Biotički faktori mogu biti:

7. Faktori klime su:

8. Vlažnost vazduha i zemljišta zavisi od:

9. Prisustvo ili odsustvo brda i planina, rečnih dolina, klisura, kanjona i drugih elemenata reljefa na nekom području spada u:

10. Ekološki faktori mogu biti:

11. Izražen razvoj industrije, saobraćaja, poljoprivrede i drugih ljudskih aktivnosti ima:

12. Osobine ekoloških faktora su:

13. Jedan od orografskih faktora je:

14. U kom tipu odnosa dva organizma ili više njih žive zajedno i pozitivno deluju jedni na druge?

15. Ekološki faktori su:

16. Smanjena vlažnost vazduha dovodi do:

17. Promena jednog ekološkog faktora može da izazove promenu drugog ekološkog faktora.

18. Šta određuje kolika će količina svetlosti dopreti do staništa?

19. Od čega zavisi plodnost zemljišta?

20. Za živa bića je neophodno da temperatura bude u određenom normalnom opsegu, u suprotnom, van tih granica, prestaje život.

21. Fizičke osobine zemljišta su:

22. Sa porastom nadmorske visine:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста