Физичко-географске одлике Србије – систематизација – (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Физичко-географске одлике Србије- систематизација- 8. разред

1. Србија се _________ у просторе високе сеизмичке активности.

2. Групи Балканских планина припадају:

3. На североистоку Србије у области око дунавског Кључа и доњег тока Тимока простире се:

4. _________ котлина је позната под називом „српско петоречје”.

5. Површински крашки облици рељефа су:
6. Простор Србије, односно Европе, пре око 520 милиона година прекривао је јединствени океан, ________.

7. На простору данашње Панонске низије, пре око 30 милиона година, формирано је ___________ море.

8. Температура ваздуха у нашој земљи расте од:

9. Западно од Јужне Мораве се пружају:

10. Западни део јужног обода Панонског басена обухвата пространу равницу _________.
11. _________ представља природну границу између Србије и Босне и Херцеговине.

12. Српско-македонску масу чине:

13. _________ планине се налазе северно од замишљене линије коју чине Ражањ, Сокобањска Моравица, Сокобањска котлина и Књажевачка котлина.

14. Највиша планина групе Старовлашких планина је:

15. Спољашње силе покреће:
16. Простор Балканског полуострва налази се у подручју трусне медитеранске области.

17. У вулканској области Црноречка налазе се вулкани:

18. Пешчаре и лесне заравни су:

19. Ка _________ сливу отиче око 92% територије Србије.

20. Радом река образују се ________ облици рељефа.
21. Дунав је после Волге најдужа река у Европи.

22. Простор северно од Срема зове се:

23. Пре око 60 милиона година на простору Балканског полуострва, западно од Српско-македонске масе, издигнути су __________.

24. Проклетијске планине се пружају на простору:

25. На простору наше земље развија се ________ клима.
26. Једино крашко поље у Србији назива се _________ крашко поље.

27. ________ котлина се пружа од Бујановца на југу до Владичиног Хана на северу.

28. Најдуже притоке Западне Мораве су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста