Глаголски облици (7. разред)

Глаголски облици (7. разред)

Реченични чланови – тест

Реч, синтагма, реченица – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Прво лице једнине (женски род) потенцијала глагола ПУТОВАТИ гласи:

2. Означи реченицу у којој препознајеш глагол у императиву.

3. Од првог новца који БУДЕМ ПРИМИО, купићу кућу.

4. Означи просте глаголске облике:

5. Ако од глагола ПАЛИТИ настаје глаголски облик ПАЛЕЋИ, шта ћемо добити од глагола ГОРЕТИ?
6. Означи глаголске начине.

7. Избаци уљеза.

8. Одреди истакнути глаголски облик у реченици: Тешко овци с вуком ПУТУЈУЋИ и паметну луда СЛУШАЈУЋИ.

9. ПРИВЕЗАВШИ коња за једно дрво, седоше на земљу.

10. Напиши трпни глаголски придев глагола ЗАПИСАТИ (мушки род, једнина).
11. Означи неличне глаголске облике.

12. Означи правилно написане реченице.

13. Прво лице множине футура другог глагола ЧИТАТИ гласи:

14. Један пример није глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

15. Напиши глаголски прилог садашњи глагола ХОДАТИ.
16. Означи два глаголска прилога.

17. Друго лице једнине императива глагола УЋИ гласи:

18. Пронађи футур други.

19. Глаголски прилог садашњи глагола СЛУШАТИ гласи:

20. Означи сложене глаголске облике.
21. Пронађи потенцијал.

22. Означи правилно написану реченицу.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ