Глаголски облици (7. разред)

Глаголски облици (7. разред)

Реченични чланови – тест

Реч, синтагма, реченица – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи сложене глаголске облике.

2. Један пример није глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

3. Глаголски прилог садашњи глагола СЛУШАТИ гласи:

4. Означи глаголске начине.

5. Означи правилно написану реченицу.

6. Означи правилно написане реченице.

7. Прво лице једнине (женски род) потенцијала глагола ПУТОВАТИ гласи:

8. Избаци уљеза.

9. Означи неличне глаголске облике.

10. Друго лице једнине императива глагола УЋИ гласи:

11. ПРИВЕЗАВШИ коња за једно дрво, седоше на земљу.

12. Означи два глаголска прилога.

13. Ако од глагола ПАЛИТИ настаје глаголски облик ПАЛЕЋИ, шта ћемо добити од глагола ГОРЕТИ?

14. Пронађи футур други.

15. Прво лице множине футура другог глагола ЧИТАТИ гласи:

16. Одреди истакнути глаголски облик у реченици: Тешко овци с вуком ПУТУЈУЋИ и паметну луда СЛУШАЈУЋИ.

17. Означи реченицу у којој препознајеш глагол у императиву.

18. Напиши глаголски прилог садашњи глагола ХОДАТИ.

19. Од првог новца који БУДЕМ ПРИМИО, купићу кућу.

20. Означи просте глаголске облике:

21. Пронађи потенцијал.

22. Напиши трпни глаголски придев глагола ЗАПИСАТИ (мушки род, једнина).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ