Ковалентна веза – тест

Ковалентна веза – тест

Кисеоник; Оксиди – тест

Количина супстанце – тест

Резултат теста

1. Која је улога хемијских веза?

2. Која су два основна типа хемијске везе?

3. Ковалентна веза је веза која се формира између:

4. За шта се користе Луисови симболи?

5. На датој слици се налази сумпор. Од чега се састоји?
6. Која је разлика између молекула елемената и молекула једињења?

7. Шта је приказано на слици?

8. Како настаје заједнички електронски пар?

9. Колико слободних електрона има сваки атом азота са слике?

10. Шта може да се закључи из дате слике?
11. Неполарна ковалентна веза представља:

12. Код молекула воде:

13. Поларна ковалентна веза се формира када: (више тачних одговора)

14. Како је углавном наелектрисан атом флуора и зашто?

15. Шта од наведеног представља молекул једињења?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ