Размножавање људи – тест

Размножавање људи – тест

Резултат теста

1. Настанак семене течности има везе са:

2. У току еволуције живог света прво су се развили jедноћелијски организми. Они се размножавају:

3. Раст и развој мушкарца и жене настављају се и после пубертета и завршавају се око 35. године

4. Обележи тачне реченице (више реченица је тачно).

5. Шта се дешава непосредно после образовања зигота?
6. Допуни реченицу. Мушке полне ћелије су _________.

7. За који орган се причвршћује зигот, ураста и наставља са равојем у ембрион?

8. Обележи органе који припадају мушким полним органима (обележити више одговора).

9. Најважнију улогу у полном односу има:

10. Оплођење има везе са:
11. Вишећелијски организми (сунђери и дупљари) размножавају се бесполно пупљењем. Поред тога, сунђери и дупљари се размножавају и полно. Код неких дупљара (медуза) правилно се смењују полно и бесполно размножавање, што се назива смена генерација.

12. Оплођење се дешава :

13. Развој плода током трудноће има везе са:

14. Ако и мушке и женске полне ћелије настају у истој јединки, она је хермафродит?

15. Сазревање и накупљање сперматозоида има везе са:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ