Решавање система линеарних једначина са две непознате – тест (8.р.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Примена линеарних једначина

Резултат теста

1. Графичком методом је решен систем једначина. Решење тог система је:

2. Решење система једначина 3x + 2y = 16 7x + y = 19 је:

3. Решење система једначина x - 2y = 2 3x + 4y = 3 је:

4. Решење система једначина 3x + 2y = 16 y = -7x + 19 је:

5. Решење система једначина -x + y = -13 -8x - 4y = -8 је:
6. Да ли је уређени пар (4, 1) решење система једначина y = -x + 5 y = 2x -7

7. Решење система једначина y = -4x + 5 y = 3x - 16 је.....

8. Решење система једначина y = 4x+1 3x + 2y = 13 је:

9. Решење система једначина −4x − 4y = 0 4x + 4y = 0 je:

10. Решење система једначина: 5x+6y= -10 3x-2y= -6 је:
11. Решење система једначина 5x+6y= -10 3x-2y= -6 је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ