Prizma – test (8.r.)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Formula za povrsinu prizme je...

2. Formula za povrsinu omotaca trostrane prizme

3. Na slici je trostrana prizma.

4. Osnovna ivica jednakoivicne sestostrane prizme je 6cm, izracunaj povrsinu omotaca te prizme

5. Povrsina baze pravilne cetvorostrane prizme je 100cm², izracunaj zapreminu te prizme ako je visina prizme 2 puta veca od osnovne ivice
6. Zapremina kocke ivice 2cm je

7. Omotac pravilne cetvorostrane prizme je pravougaonik povrsine 12cm², baza je povrsine 9cm², zapremina prizme je

8. Dijagonala bocne strane pravilne cetvorostrane prizme je 13cm, a visina je 12cm, povrsina te prizme je

9. Ovo je...

10. Pronađi pravilne cetvorostrane prizme:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ