Ekosistemi kopnenih voda. Zagađenje i mogućnosti zaštite – test za 8. razred

Ekosistemi kopnenih voda. Zagađenje i mogućnosti zaštite – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Prenos energije u ekosistemu; kruženje ugljenika i azota – test za 8. razred

1. Koja od navedenih vrsta je mesojed?

2. Šta se dešava sa smanjenjem dubine jezera tokom leta?

3. Zbog čega je teže plivati u jezerima nego u morima?

4. U brzim planinskim potocima i rekama postoji veliki broj proizvođača.

5. Diverzitet grabljivica je veći u:
6. Plutajuće biljke kopnenih voda žutih ili belih cvetova su:

7. Na raznovrsnost živih bića u ekosistemima kopnenih voda najviše utiče:

8. Označi TAČNU tvrdnju:

9. Na ušću reke je temperatura:

10. Pritisak vode na dnu veći je na izvorištu reke u odnosu na ušće reke.
11. Roda je:

12. Najveća količina fitoplanktona se nalazi:

13. Zoobentosu pripada:

14. Označi NETAČNU tvrdnju:

15. Naziv za organizam koji jedan deo života provodi u vodi, a drugi na kopnu je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста