Ekosistemi kopnenih voda. Zagađenje i mogućnosti zaštite – test za 8. razred

Ekosistemi kopnenih voda. Zagađenje i mogućnosti zaštite – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Prenos energije u ekosistemu; kruženje ugljenika i azota – test za 8. razred

1. Plutajuće biljke kopnenih voda žutih ili belih cvetova su:

2. Označi NETAČNU tvrdnju:

3. Na ušću reke je temperatura:

4. Roda je:

5. Šta se dešava sa smanjenjem dubine jezera tokom leta?

6. Diverzitet grabljivica je veći u:

7. Naziv za organizam koji jedan deo života provodi u vodi, a drugi na kopnu je:

8. Pritisak vode na dnu veći je na izvorištu reke u odnosu na ušće reke.

9. Na raznovrsnost živih bića u ekosistemima kopnenih voda najviše utiče:

10. Zoobentosu pripada:

11. Zbog čega je teže plivati u jezerima nego u morima?

12. Najveća količina fitoplanktona se nalazi:

13. U brzim planinskim potocima i rekama postoji veliki broj proizvođača.

14. Koja od navedenih vrsta je mesojed?

15. Označi TAČNU tvrdnju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста