Соли – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Колико је потребно грама воденог раствора у којем је масени удео калцијум-хидроксида 5%, да би увођењем угљеник(Ⅳ)-оксида настало 10 грама талога?

2. Колико грама сребро-хлорида настаје у реакцији сребро-нитрата са 71g 5% раствора натријум-хлорида?

3. Колико грама калцијум-карбоната настаје у реакцији 1,5g угљен-диоксида са калцијум-хидроксидом?

4. У реакцији магнезијума са HCl настало је 9,5g соли. Колико износи маса магнезијума у овој реакцији?

5. Мешањем кречне воде и хлороводоничне киселине настаје:
6. Мешањем раствора натријум-сулфата и баријум-хлорида настаје 2,33 грама талога. Колика је маса натријум-сулфата растворена пре мешања соли?

7. Колико је потребно грама калцијум-оксида како би у реакцији са угљеном киселином настало 200 грама калцијум-карбоната?

8. Правилно написана хемијска реакција је:

9. Колико износи маса насталог угљен(Ⅳ)-оксида током печења теста, ако се зна да је у смешу за тесто додато 4,2 грама натријум-хидрогенкарбоната?

10. Колико грама натријум-фосфата настаје у реакцији 1,5 мола натријум-оксида и фосфорне киселине?
11. Колико се молова бакар(Ⅱ)-хлорида добија у реакцији 2 мола бакар(Ⅱ)-оксида са HCl?

12. Колико је грама натријум-нитрата потребно за припремање 250g воденог раствора у коме је процентна концентрација ове соли 2%?

13. Израчунај масу насталог гаса реакцијом 2 грама калцијум-карбоната са вишком хлороводоничне киселине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ