Obnovljivi izvori energije i mere za racionalno i bezbedno korišćenje toplotne energije – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Da bi se dobio bilo koji oblik energije potrebni su energetski izvori (energetici).

2. Čovečanstvo je uspelo da u 20-om veku potroši skoro sve zalihe fosilnih goriva koje su se milionima godina taložile u zemlji, svojim neodgovornim ponašanjem zagadi reke, vazduh, zemlju.

3. Obnovljivi izvori energije predstavljaju energetske resurse koji se koriste za proizvodnju električne ili toplotne energije, odnosno svaki koristan rad, a čije rezerve se konstantno ili ciklično obnavljaju.

4. Sva energija na zemlji u stvari potiče od Sunca.

5. Najveća količina sunčeve energije se pretvara u organske materije putem fotosinteze.
6. U toku jedne godine, sunčeva energija koja dospeva na zemlju 10.000 puta je veća od energije neophodne da zadovolji potrebe celokupne populacije naše planete.

7. Osnovni principi direktnog iskorišćavanja energije Sunca su:

8. Fotonaponske ćelije su:

9. Jedina Nobelova nagrada koju je dobio Albert Ajnštajn bila je za istraživanje solarne energije.

10. Energija vetra je energija koja potiče od snage vetra.
11. Obnovljivi izvori energije su:

12. Fokusiranje sunčeve energije upotrebljava se za pogon velikih generatora električne energije.

13. Iskorišćavanje energije vetra je najbrže rastući segment proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

14. Pretvaranje energije vetra u elektičnu energiju vrši se pomoću:

15. Vetrogenerator pretvara kinetičku energiju vetra pomoću:
16. Koji su osnovni tipovi iskorišćavanja energije okeana:

17. Obnovljiv izvor energije, a čine jebrojni proizvodi biljnog i životinjskog sveta je?

18. Biogas se dobija?

19. Biogas je mešavina metana i ugljen-dioksida, koja se dobija prilikom razgradnje organskih materija pod anaerobnim uslovima.

20. Goriva proizvedena iz biomase su?
21. Geotermalna energija može se koristiti za zagrevanje prostorija.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ