Неједначине са једном непознатом(основни ниво)

Неједначине са једном непознатом(основни ниво)

Uglovi trougla – test

Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Резултат теста

1. Решити неједначине: а) x-3>3; б) x+4/3<0; в) x+1,7≤0

2. Решити неједначине: а) 5x-14≥0; б) -2∙x≤0; в) -2/3-x≤1/5

3. Решити неједначину: 3 2/3+(x-2 4/5)<1 1/5

4. Решити неједначинe: a) x : 0,7 -0,3 < 5,3; б) 4/9∙x<2/3

5. Одредити све негативне целе бројеве који су решење неједначине: -x:(-6)-10>-9
6. Решити неједначину 2 1/3+x≤7 1/6 у скупу N.

7. Решавањем неједначине |x|-1/2>-3/2 добијамо да је резултат xϵR:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ