Четвороугао

Резултат теста

1. Који четвороугао има све четири странице једнаке?

2. Дијагонале су му једнаке:

3. Дијагонале се полове код:

4. Дијагонале се увек секу под правим углом код:

5. Има описану кружницу:

6. Има уписану кружницу.

7. Наспрамне странице су му једнаке:

8. Наспрамни углови су му једнаки:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Светлана Вајнгертнер
Провера знања је објављена: 11. марта 2021