Množenje i deljenje decimalnih brojeva – test (5.r.)

Deljenje decimalnih brojeva – test

Deljivost ( uvod) – test

Резултат теста

1. 1,4:7=

2. Cena dve vekne hleba je 73,98 dinara. Koliko dinara košta jedna vekna hleba?

3. 2020,2019:0,000=

4. Odaberi tačna tvrđenja:

5. 5,6:0,7=
6. 9:0,01=

7. Koliko puta je broj 87,875 veći od broja 0,0025 ?

8. 0,35⋅10=

9. Izračunaj cenu 100 čokolada sa slike ako je cena jedne čokolade 127,99 dinara.

10. 0,02⋅5=
11. Proizvod decimalnih brojeva 0,172 i 2,19 je decimalni broj sa 6 decimala.

12. Koliko decimala ima proizvod brojeva 1,0001 i 5,05 ?

13. 7,1⋅2,35=

14. Izračunaj vrednost izraza 1,5²

15. A=1,6⋅0,3 B=0,6⋅1,3 Koji je broj veći?
16. M=0,6⋅9 N=6⋅0,9 Bez računanja odredi koji od iskaza je tačan.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ