Postanak i razvoj života na Zemlji – test (6.r.)

Postanak i razvoj života na Zemlji

1. Zemlja je nastala pre:

2. Prvi oblici života nastali su:

3. Kakvi su bili uslovi života na Zemlji pre nastanka života?

4. Naučna teorija o postanku života je _______ teorija.

5. ______ su dali prve ćelije (protoćelije).
6. Prve ćelije su bile:

7. Pojava kiseonika u atmosferi dovela je do pojave:

8. Bakterije koje su vršile fotosintezu pomoću hloroplasta bile su:

9. Jednoćelijski organizmi su se udruživali u _______.

10. Od kolonijalnih algi nastale su:
11. Od ________ nastale su prve životinje.

12. Prve kopnene biljke bile su:

13. Evolucija biljaka traje i danas.

14. Na drvetu života postoje ___ osnovne grane (domena).

15. Prave bakterije:
16. Arheje (prabakterije) žive u:

17. U eukarije ubrajamo:

18. Alge su:

19. Virusi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста