Систематизација градива – биологија

 1. Биљна ћелија се разликује од животињске по томе што има:
  а) цитоплазму;
  б) митохондрије;
  в) ћелијски зид;
  г) ћелијску мембрану.
 2. Гени се са родитеља преносе на потомке процесом:
  а) наслеђивања;
  б) одрастања;
  в) сазревања;
  г) старења.
 3. Биљна ћелија у процесу фотосинтезе ствара храну уз помоћ воде, угљен-диоксида и
  сунчеве светлости у:
  а) ћелијској мембрани;
  б) ћелијском зиду;
  в) хлоропластима;
  г) митохондријама.
 4. Витамина Це највише има у:
  а) млеку и млечним производима;
  б) месу и месним прерађевинама;
  в) свежем белом хлебу и пециву;
  г) свежем воћу и поврћу.
 5. Чему служи витамн Це :
  а) Утиче на рад полних жлезда
  б) Омогућава нормалан вид
  в) Штити од инфекција
  г) Упија калцијум из црева
 6. У коштаној маси налази се око 70% минералних соли. Којих?
  а) калцијум-карбоната и калцијум-сулфата
  б) калијум-сулфата и калцијум-карбоната
  в) калцијум-карбоната и калцијум-фосфата
  г) калијум-фосфата и калцијум-сулфата
 7. Компаст се добија:  а) рециклажом пластике б) рециклажом органског отпада в) рециклажом алуминијума
 8. Биогас спада у? а) обновљиве изворе енергије б) необновљиве изворе енергије в) сталне изворе енергије
 9. Допунити реченице:
  а) Процес током кога биљке у атмосферу ослобађају воду у облику водене паре назива се _________________.
  б) Процес у току кога биљке враћају угљен диоксид у атмосферу назива се ____________________.
 10. Природни гас и компост добијају се из:
  а) органског отпада
  б) неорганског отпада
 11. Пун назив ДНК ________________________________________________ .
 12. Делови ДНК, носиоци наследних особина _________________.