Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима запажаш промену Л у О?

2. Подвуци речи у којима се не јавља губљење сугласника.

3. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

4. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

5. Јотовање се врши:

6. Обележи правилно написане речи.

7. Подвуци правилно написане речи.

8. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су...

9. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

10. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

11. Л прелази у О на...

12. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

13. У речи БРЖИ извршено је:

14. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

15. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се...

16. У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

17. Заокружи придеве женског рода у којима се врши једначење сугласника по звучности.

18. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ