Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Заокружи придеве женског рода у којима се врши једначење сугласника по звучности.

2. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

3. У речи БРЖИ извршено је:

4. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

5. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се...
6. Подвуци речи у којима се не јавља губљење сугласника.

7. У којим речима запажаш промену Л у О?

8. У вокативу једнине именице ПУТНИК запажамо

9. Које гласовне промене су извршене у речи БЕЖИЧНИ?

10. Обележи правилно написане речи.
11. Подвуци правилно написане речи.

12. У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

13. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

14. Л прелази у О на...

15. Јотовање се врши:
16. Непостојано А запажамо у...

17. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

18. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ