Музика у средњем веку – тест

Музика у средњем веку – тест

Резултат теста

1. Који период обухвата СРЕДЊИ ВЕК?

2. Где се развијала сњевековна музика?

3. Какво певање преовлађује у средњевековној музици?

4. У то доба, збирку ПРАВОСЛАВНИХ црквених напева створио је грчки композитор и теоретичар:

5. Збирка напева у ПРАВОСЛАВНОЈ цркви коју је осмислио Јован Дамаскин назива се:
6. ПРАВОСЛАВНЕ духовне песме певају се на:

7. КАТОЛИЧКЕ духовне песме певају се на

8. Збирку напева која се користила у ЗАПАДНОХРИШЋЕНСКОЈ ЦРКВИ саставио је РИМСКИ ПАПА:

9. Шта карактерише византијско појање?

10. Шта је ГРЕГОРИЈАНСКИ КОРАЛ?
11. Шта је ЛИТУРГИЈА?

12. Најзначајнији обред у КАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ назива се ______.

13. Како су називали СВЕТОВНЕ МУЗИЧАРЕ у средњем веку?

14. Шта је СВЕТОВНА МУЗИКА?

15. Шта су музичари користили у световној музици док је црква бранила?
16. Како се зове дуги лежећи тон који пева хор пратећи солисту?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ