Енглески језик: Past Continuous vs Past Simple – тест

Енглески језик: Past Continuous vs Past Simple

Резултат теста

1. Past Continuous се употребљава за радње:

2. I ___________(watch) TV when she ________ (call) me.

3. The Past Continuous Tense је:

4. They _________ (have) dinner when the police __________(come) to the door.

5. Jamie _________ (hurt) himself when he _________(ride) a bike.

6. He ________(sleep) when the doorbell ________ (ring).

7. My sister _________ (cut) her finger while she was chopping some vegetables.

8. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.

9. At 5am Mrs Simpson __________ (have) a cup of coffee.

10. Why _____________(you / cry) when I ____________(arrive)?

11. Које све кључне речи углавном стоје уз Past Continuous?

12. Last year I _____________(visit) Paris and Rome.

13. Julie __________ (be) in the garden when Laurence __________ (arrive).

14. The Past Simple Tense je:

15. When I _____________(call) Julie, she __________ (work).

16. Mary __________ (prepare) a lunch when they _________ (come).

17. Laura __________ (study) at 11pm last night.

18. Који прилози најчешће иду уз Past Simple?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ