Gramatika – test (6. razred)

Gramatika – test (6. razred)

Резултат теста

1. U reči ishrana izvršila se koja glasovna promena?

2. U reči pisac , -ac je?

3. Rečenica: Želim da počne raspust. je:

4. U rečenici SADA TRENIRA KOŠARKU, koji glagolski oblik zapažaš i u kom je licu?

5. Odredi kojoj vrsti reči pripada reč njih?
6. Koja reč je deminutiv?

7. Rečenica: Neka vas sreća prati na kvizu! je:

8. Glagolski oblik JE BILA TRENIRALA je:

9. Reči koje nisu nastale od drugih reči zovu se:

10. Rečenica: Da li ideš sa mnom? je:
11. Rečenica: Krenimo odmah u prirodu! je:

12. Koja je tvorbena osnova reči mladić?

13. Koja glasovna promena se izvršila u reči TRNJE?

14. Koja vrsta zamenice je TVOJ?

15. Kako glasi 1. lice jednine aorista glagola videti?
16. Nožica je: (2 odgovora su tačna)

17. Pronađi dva predloga:

18. Glagolski oblik IĆI ĆE je:

19. Koja rečenica je uzvična?

20. Koja vrsta reči je reč BIOSKOP?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ