Југославија после Другог светског рата

Југославија после Другог светског рата

1. Југославија је у Други светски рат ушла као ________, а из њега изашла као___________.

2. Југославија је заштиту од Стаљина добила од:

3. На трећем заседању АВНОЈ-а (1945.) нова држава добила је име:

4. Које године је усвојен Устав ФНРЈ?

5. Југославија је постала федерација 6 шест република. Којих?
6. Једина република која је у свом саставу имала једну покрајину и једну аутономну област била је:

7. ''Највећи син југословенских народа и народности'' био је:

8. Крајем 40-их година ХХ века, сељаци су приморавани да са својом имовином уђу у радне задруге. Пољопривредна производња је порасла.

9. Највећи подвиг Одељења за заштиту народа било је хапшење:

10. Културу и уметност Југославије у првим послератним годинама обележио је правац познат као социјалистички:
11. Најпознатији сликар овог времена био је:

12. Односи Југославије са западним земљама захладили су због:

13. Југославија је била међу оснивачима Уједињених нација.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста