Jugoslavija u Drugom svetskom ratu – test (8.r.)

Jugoslavija u Drugom svetskom ratu

Резултат теста

1. Izaberi tačnu opciju. Prve tri partizanske ofanzive su se odigrale ovim redosledom:

2. U takozvanoj " Kozaračkoj epopeji" Partizane napadaju:

3. Pod kojim je sve nazivima poznata bitka na Neretvi:

4. Koja bitka predstavlja V neprijateljsku ofanzivu?

5. Šta označava skraćenica AVNOJ?
6. Ko je i zbog čega organizovao desant na Drvar?

7. Sa kojim državama su Partizani usko sarađivali?

8. Kada je završen Drugi svetski rat u Jugoslaviji?

9. Čekiraj koncentracione logore koji su se nalazili na teritoriji Nezavisne države Hrvatske:

10. Pod pojmom etničko čišćenje podrazumeva se:
11. Kada su Nemci napali Beograd?

12. Ko je izveo puč u Beogradu u noći između 26. i 27. marta?

13. Ko se nalazio na čelu pokreta otpora KPJ-a?

14. Zvaničan naziv Dražinih jedinica bio je...

15. Centar oslobodilačkog pokreta bila je...
16. Kada je Jugoslavija kapitulirala?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ