Kvadriranje i korenovanje – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Kvadriranje i korenovanje – test

Резултат теста

1. Izračunaj: (-5)² =

2. Pronađi tačan rezultat: -5²

3. .

4. Kvadrirati broj znači ________ taj broj sam sa sobom.

5. √49 =
6. Izračunaj:

7. Izračunaj:

8. Izračunaj:

9. Izračunaj:

10. Izračunaj:
11. Izračunaj: (a+2)² =

12. Drugi koren iz negativnog broja je

13. √1.21 ​=

14. Izračunaj: √18 *√2=

15. Izračunaj:
16. Izračunaj:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ