Магнетно поље – тест

Магнетно поље – тест

Резултат теста

1. Трајно намагнетисана тела називају се:

2. Магнет има 2 пола:

3. Ознака за магнетну индукцију је

4. Магнетно поље се графички приказује:

5. Број магнетних линија силе које пролазе кроз дату површину назива се
6. Магнетни и географски полови се:

7. Ерстед је свој експеримент извео помоћу:

8. Смер магнетних линија и магнетне индукције одређује се:

9. Спирално увијен водич је:

10. Спирално увијен водич који има магнетна својства када кроз њега протиче струја:
11. Променом смера струје у проводнику мења се:

12. Јачина магнетног поља соленоида зависи од:

13. Линије магнетног поља праволинијског струјног проводника су:

14. Кружни водич кроз који протиче електрична струја је:

15. Електромагнет губи магнетна својства кад струја престане да тече:
16. Магнетно поље унутар калема је хомогеније ако су:

17. Линије силе магнетног поља увиру у северни а извиру из јужног магнетног пола

18. Магнетно поље ствара

19. Означи ефекте струје које препознајеш:

20. Јединица магнетне индукције добила је назив по:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ