Srbija i Rusija posle Prvog svetskog rata – test

Srbija i Rusija posle Prvog svetskog rata – test

Резултат теста

1. Nakon Prvoga svetskog rata nije se raspalo:

2. U predstavnike Velike četvorke nećemo ubrojiti:

3. V. Wilson sastavio je program:

4. U Ligu naroda nakon rata ne ulazi?

5. Odredbe ugovora s Nemačkom su: (više tačnih odgovora)
6. Približni broj stradalih u Prvom svetskom ratu bio je:

7. Raspadom Austro-Ugarske nastaju: (više tačnih odgovora)

8. Na poraženoj strani u Prvom svetskom ratu su se našli: (više tačnih odgovora)

9. Osoba sa slike zove se

10. "Moja borba" je program nacizma u kojem se ističe
11. Mussolini predvodi:

12. Nemačka se od 1933. nazivala:

13. Neprijateljstvo i mržnja prema Jevrejima naziva se:

14. Kristalna noć je:

15. Ko su boljševici?
16. Kada je Rusija izašla iz Prvog Svetskog rata?

17. Boljševici su preuzeli vlast nakon...

18. Diktatura proleterijata znači diktatura...

19. Država od 1922. godine nosi naziv:

20. Od 1924. na čelu SSSR-a je:
21. Gulag je:

22. Obeležja Staljinove vlasti su:

23. Totalitarizam je:

24. Krfsku deklaraciju doneli su srpska vlada i delegati Jugoslavenskog odbora na Krfu godine

25. Krfskom deklaracijom 1917.godine odlučeno je da se buduća zajednička država zove
26. Kraljevina SHS nastala je:

27. Vidovdanskim ustavom Kraljevina SHS postaje parlamentarna monarhija.

28. Od 1929. država je podijeljena na:

29. Diktatura koju je uveo kralj Aleksandar 1929. poznata je pod nazivom:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ