Физичка и хемијска својства ацикличних угљоводоника – тест

Резултат теста

1. Шта од наведеног важи за угљоводонике? (више тачних одговора)

2. Који угљоводоници се налазе у чврстом агрегатном стању?

3. Хексан са дестилованом водом прави:

4. Тривијалан назив му је етилен, гас без боје, слабог сладуњавог мириса и укуса. Реч је о?

5. Дата реакција је:
6. Реакција супституције или замене је:

7. При супституцији, шта се дешава?

8. Реакција адиције је карактеристична за:

9. CH2 = CH2 + H2 –––> CH3-CH3, дата реакција је:

10. Када долази до непотпуног сагоревања?
11. Хлороформ или:

12. Која од наведених супстанци је гасовитог агрегатног стања?

13. У чијем присуству се изводи реакција адиције на алкине и алкене?

14. Дата реакција је реакција:

15. Адиција доводи до:
16. Алкани су мање реактивни од алкена.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ