Српски језик – задаци са завршног испита 2022. год.

Српски језик – задаци са завршног испита 2022. год.

Резултат теста

1. Шта је дечак добио од лекара?

2. Означи одговарајућа тумачења приче "Ливада" Данила Киша.

3. Прочитај реченицу и одреди врсту подвучене речи. Гледао је на тренутак како вода отиче, као време.

4. Означи пример у којем запажаш две предикатске реченице.

5. Одреди облик (падеж, род, број) истакнуте именице. Гризао је ЗУБИМА стручак још влажне киселице
6. Одреди врсту истакнуте зависне реченице. Дечак онда покваси грло и врати се са ливаде КОЈОМ ЈЕ ВЕЋ КОРАЧАО У МИСЛИМА.

7. У следећој реченици одреди службу истакнутог реченичног члана. Лекар се позабавио ДЕЧАКОВИМ ПРОБЛЕМОМ..

8. У наведеној реченици употребљена је именица која у свом основном облику гласи тренутак, а у реченици се јавља у облику тренуцима. Упореди та два облика и напиши које су гласовне промене извршене у истакнутој речи. "Био је заправо већ на брвну и у ТРЕНУЦИМА је видео како вода отиче, као време."

9. Одреди врсту истакнуте синтагме у следећој реченици. У џепу је стискао САСВИМ БЕЗВРЕДАН новац.

10. Одреди значење истакнуте речи у реченици из приповетке Све ће то народ позлатити Лазе Лазаревића. "Благоје казанџија цео дан нестрпљиво ходаше, обрташе се непрестано, улажаше у станичну гостионицу, и чисто као да ће одоцнити, УСПЛАХИРЕНО истрчаваше поново напоље упирући поглед далеко преко мирне Саве". Реч усплахирено значи:
11. Означи назив књижевног језика који су Срби користили од XII до прве половине XVIII века.

12. Означи речи у наведеној реченици које треба писати великим почетним словом. Град сремска митровица налази се у војводини, на северној обали реке саве.

13. Означи реченицу у којој су примењена правописна правила о спојеном и одвојеном писању речце не

14. Означи реченицу у којима је запета употребљена у складу с правописним правилима.

15. Означи имена књижевника на кога се односе наведени биографски подаци. Један је од најпознатијих српских драмских писаца. Био је комедиограф и приповедач, а његова најпознатија дела су Сумњиво лице, Госпођа министарка, Народни посланик и Хајдуци.
16. Које стилске фигуре уочаваш у истакнутом стиху стиху из Расејане песме Мирослава Антића?

17. Који облик казивања уочаваш у тексту?

18. Које две особине хајдука Стари Вујадин истиче као најважније?

19. Означи одговарајућиа тумачења песме Божур.

20. Означи уметничкие одлике наведеног одломка из Лазаревићеве приповетке.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ